Vårt team av Bergsguider

Detta är den grupp människor som är nyckeln i allt vi gör. Utan kompetensen hos våra bergsguider skulle ingen av våra resor vara möjliga. Alla våra Bergsguider är certifierade genom UIAGM /IFMGA som är den internationella bergsguide utbildningen.